Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

AKTUALNOŚCI


miniatura do artykułu: Komunikat w sprawie obowiązywania uchwał podjętych na podstawie art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Komunikat w sprawie obowiązywania uchwał podjętych na podstawie art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

W związku z opublikowaniem ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw Ministerstwo Środowiska wydało w dniu 21 stycznia 2015 r. komunikat o możliwości utraty mocy uchwał w sprawie wyboru metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydanych na podstawie art. 6k ust. 1 i 4 tej ustawy. Komunikat wynikał z troski o zachowanie podstawy prawnej do finansowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminach i rekomendował jak najszybsze podjęcie uchwał.

2015-01-30

+ więcej: Komunikat w sprawie obowiązywania uchwał podjętych na podstawie art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach


miniatura do artykułu: Pierwsza aukcja uprawień do emisji w 2015 r.

Pierwsza aukcja uprawień do emisji w 2015 r.

28 stycznia odbyła się pierwsza w tym roku aukcja polskich uprawnień do emisji w ramach Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (EU ETS). Sprzedano 2 854 000 uprawnień za kwotę 19,3 mln euro.

2015-01-29

+ więcej: Pierwsza aukcja uprawień do emisji w 2015 r.


miniatura do artykułu: Dzień otwarty w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dzień otwarty w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organizuje 18 lutego br.  dzień otwarty pod hasłem "Zainwestujmy razem w środowisko". To szansa na zapoznanie się z programami priorytetowymi NFOŚiGW i rozmowę z ekspertami, którzy pomogą w doborze najlepszego programu. Ministerstwo Środowiska zachęca do udziału.

2015-01-26

+ więcej: Dzień otwarty w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


miniatura do artykułu: O ochronie przed hałasem

O ochronie przed hałasem

Oddziaływanie akustyczne energetyki wiatrowej na człowieka i środowisko było głównym tematem ostatniego posiedzenia Zespołu do spraw przygotowania propozycji działań normujących ochronę środowiska przed hałasem. Spotkaniu, które odbyło się 21 stycznia w Ministerstwie Środowiska, przewodniczył Janusz Ostapiuk, podsekretarz stanu w MŚ.

2015-01-23

+ więcej: O ochronie przed hałasem


miniatura do artykułu: Nowelizacja ustawy o odpadach opublikowana w Dzienniku Ustaw

Nowelizacja ustawy o odpadach opublikowana w Dzienniku Ustaw

Ministerstwo Środowiska informuje – 22 stycznia br. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej została opublikowana nowelizacja ustawy o odpadach.

2015-01-23

+ więcej: Nowelizacja ustawy o odpadach opublikowana w Dzienniku Ustaw


miniatura do artykułu: Nowa inwestycja w Wolińskim Parku Narodowym

Nowa inwestycja w Wolińskim Parku Narodowym

W Grodnie, na terenie Wolińskiego Parku Narodowego, powstaje Centrum Współpracy Międzynarodowej. Akt erekcyjny pod jego budowę wmurował Maciej Grabowski, minister środowiska.

2015-01-23

+ więcej: Nowa inwestycja w Wolińskim Parku Narodowym


Ostatnia modyfikacja strony: 30.01.2015 r., 15:51.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 36 92 900

Serwis odwiedziło 303615 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare