Skocz do treści

Ministerstwo Środowiska

  1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej
  2. ePUAP
  3. PL
  4. EN
  5. RSS - instrukcja obsługi, wybór kanałów
  6. Wersja mobi
  7. Pogoda

AKTUALNOŚCI


miniatura do artykułu: Wsparcie dla samorządów w oczyszczaniu ścieków komunalnych

Wsparcie dla samorządów w oczyszczaniu ścieków komunalnych

Najbardziej oczekiwane przez samorządy i branżę wodno-kanalizacyjną akty prawne już obowiązują. Dzięki nim łatwiej będzie zarządzać gospodarką ściekową w aglomeracjach. 12 lipca weszła w życie nowelizacja Prawa wodnego, a od dziś obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji. 

2014-07-28

+ więcej: Wsparcie dla samorządów w oczyszczaniu ścieków komunalnych


miniatura do artykułu: Zdobądź tytuł Zielonej Stolicy Polski!

Zdobądź tytuł Zielonej Stolicy Polski!

Zapraszamy miasta do udziału w konkursie Zielone miasta – w stronę przyszłości!  Termin składania wniosków do konkursu został wydłużony do 14 sierpnia br.

2014-07-28

+ więcej: Zdobądź tytuł Zielonej Stolicy Polski!


miniatura do artykułu: Informacja dotycząca apelu ws. energetyki obywatelskiej

Informacja dotycząca apelu ws. energetyki obywatelskiej

W związku z wystosowanym przez przedstawicieli firm z branży mikroinstalacji OZE apelem w sprawie polskiej energetyki obywatelskiej, informujemy, że finansowanie tego typu rozwiązań przez NFOŚiGW ma charakter systemowy i będzie kontynuowane.

2014-07-22

+ więcej: Informacja dotycząca apelu ws. energetyki obywatelskiej


miniatura do artykułu: Ekoinnowacje za dotacje

Ekoinnowacje za dotacje

Rusza nabór wniosków w II edycji konkursu w ramach Programu Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych. Do rozdysponowania jest 400 mln złotych.

2014-07-21

+ więcej: Ekoinnowacje za dotacje


miniatura do artykułu: O zielonym wzroście i klimacie na Radzie UE ds. Środowiska

O zielonym wzroście i klimacie na Radzie UE ds. Środowiska

W Mediolanie odbyło się nieformalne posiedzenie Rady UE ds. Środowiska. Rozmowy koncentrowały się wokół tematów związanych z polityką energetyczno-klimatyczną i kwestiach dotyczących zwiększania zatrudnienia w tzw. zielonej gospodarce. W obradach wzięli udział Maciej Grabowski, minister środowiska, Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej oraz Marcin Korolec, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej i wiceminister środowiska.

2014-07-21

+ więcej: O zielonym wzroście i klimacie na Radzie UE ds. Środowiska


miniatura do artykułu: Przypominamy o złożeniu sprawozdań

Przypominamy o złożeniu sprawozdań

Informacja nt. sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w Krajowym Planie Inwestycyjnym (derogacje dla energetyki) za 2014 r.

2014-07-18

+ więcej: Przypominamy o złożeniu sprawozdań


Ostatnia modyfikacja strony: 29.07.2014 r., 14:34.

© 1997-2012 Ministerstwo Środowiska e-mail: info@mos.gov.pl, tel. +48 (22) 57 92 900

Serwis odwiedziło 281707 osób.      Serwis finansowany ze środków EFP Phare EFP Phare